SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI 2. ETAP

T.C. Ulaştırma Bakanlığı'nın yönetiminde inşaatı başlayan 45.000 m²'lik bir ana hol çatı alan üzerine yerleştirilen Sabiha Gökçen Havalimanın bu ikinci etabında, Tekeli Sisa'nın mimari projelendirmesiyle Limak'ın ana yükleniciliği ve Emi İnşaat ile 2009 yılında tamamlanmıştır. 

Koniküre, Istanbul Kurtköy'de yer alan söz konusu havalimanı projesine kabuk sistem aşamasında mühendislik ve şantiye yönetimi hizmetlerini yürütmüştür.

2. Etap 2009

Kurtköy, İstanbul, Türkiye

PROJE TÜRÜ

Havalimanı

PROJE DURUMU

Tamamlandı

ALAN

45.000 m2

PROJE SAHİBİ

T.C. Ulaştırma Bakanlığı

ANA YÜKLENİCİ

Limak

MİMAR

Tekeli Sisa

KONİKÜRE PROJE EKİBİ

Hunberk Kanıbelli

BENZER PROJELERİMİZ

200 OK

OK

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [no address given] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.