DOHA ULUSAL MÜZESİ

Katar'ın başkenti Doha'da inşaatı gerçekleştirilen Doha Ulusal Müzesi Qatar Museums Authority tarafından 40.000 m²'lik bir alan üzerine projelendirilmiştir. Jean Nouvel'in mimari koordinatörlüğünde gerçekleştirilen müzenin inşaatı 2018 yılında tamamlandı. Koniküre olarak çelik, cam, beton ve metal sistemlerin operasyonu aşamasında projeye teklif sunuldu. 

2018

Doha, Katar

PROJE TÜRÜ

Müze

PROJE DURUMU

Teklif Verildi

ALAN

40.000 m2

PROJE SAHİBİ

Katar Müzeler Müdürlüğü

MİMAR

Jean Nouvel

KONİKÜRE PROJE EKİBİ

Sunar Birsen Otay

Hunberk Kanıbelli

Doğay Cüce

BENZER PROJELERİMİZ

200 OK

OK

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [no address given] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.