KUVEYT ÜNİVERSİTESİ

Polarkon'un ana yükleniciliği ve SOM'un mimari çözümlemeleri ile projelendirilen Kuveyt Üniversitesi  9.000 m²'lik bir alan üzerine yerleşecektir. 

2020 yılında tamamlanması planlanan projeye,  Koniküre ekibi olarak  çelik, cam, metal ve beton sistemlerin operasyonu aşamasında teklif sunulmuştur.

2020

Kuveyt

PROJE TÜRÜ

Üniversite

PROJE DURUMU

Teklif Aşamasında

ALAN

9.000 m2

PROJE SAHİBİ

Kuveyt Üniversitesi

ANA YÜKLENİCİ

Polarkon

MİMAR

SOM

KONİKÜRE PROJE EKİBİ

Hunberk Kanıbelli

BENZER PROJELERİMİZ

200 OK

OK

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [no address given] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.