ROSTOV HAVALİMANI

Rusya Ulaştırma Bakanlığı'nın yönetiminde inşaatı başlayan Rostov Do Don Havalimanı 13.000 m²'lik bir alan üzerine tek etap olarak 2016 yılında inşaa edilmiştir. 

Limak Marashstroy'un ana yüklenici olarak yer aldığı projenin mimari grubu Twelve Architects'dir. 

Koniküre olarak bu projede çelik, cam, metal, beton ve ahşap işçiliği süreçlerinde mühendislik desteği sağlanmıştır.

2016

Rostov-na-donu , Rusya

PROJE TÜRÜ

Havalimanı

PROJE DURUMU

Tamamlandı

ALAN

13.000 m2

PROJE SAHİBİ

Rusya Ulaştırma Bakanlığı

ANA YÜKLENİCİ

Limak Marashstroy

MİMAR

Twelve Architects

KONİKÜRE PROJE EKİBİ

Sunar Birsen Otay

Hunberk Kanıbelli

Doğay Cüce

BENZER PROJELERİMİZ

200 OK

OK

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [no address given] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.