LAKHTA CENTER 2

Lakhta Center, RMJM mimarlık ofisi tarafından projelendirilmiş, St. Petersbourg'un Primorsky bölgesinde yer alan 27.000 m²'lik alanı ile hizmet sunacak olan çok amaçlı modern bir iş merkezidir.    Gazprom Neft ve diğer Gazprom Group şirketlerinin Primorskly bölgesinin merkezinde oluşturacakları ana merkez binalarının çevresinde geliştirilen proje iki etaptan oluşmaktadır ve projenin beklenen bitiş tarihi 2020'dir. Koniküre ekibi olarak Lakhta Center projesi ile 2. Etap aşamasında proje ana yüklenici firması Rönesans Construction'ın direkt seçimi ile ETFE, ızgara, metal ve skylight çatı sistemleri için teklif çalışması yapılmıştır.

2020

St. Petersburg, Rusya

PROJE TÜRÜ

Çok Amaçlı İş Merkezi

PROJE DURUMU

Teklif Aşamasında

ALAN

27.000 m2

PROJE SAHİBİ

Gazprom Group

ANA YÜKLENİCİ

Rönesans Rusya

MİMAR

RMJM

KONİKÜRE PROJE EKİBİ

Hunberk Kanıbelli

M. Tolga Atay

Ceyhun Işık

Bilgehan Kayaalp

BENZER PROJELERİMİZ

200 OK

OK

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [no address given] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.